nc+ GO

Mr. Robot w CANAL+

Twoja telewizja w  kieszeni

Z nc+ GO masz swoje ulubione kanały zawsze pod ręką

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Liczba miesięcy z opłatą abonamentową 21 zł różna w zależności od promocji. Cena 21 zł to opłata po rabacie z tytułu wyrażenia zgód marketingowych. W nc+ GO Abonent uzyskuje standardowo bezpłatny dostęp do usług w wymiarze do 3 godzin w miesiącu. Usługa  dostępna  wyłącznie dla Abonentów logujących się z terytorium Polski i z polskim adresem IP. Szczegóły w warunkach promocji i szczegółowych warunkach dostępnych w Punktach sprzedaży i na ncplus.pl

*Usługa dostępna tylko dla Abonentów logujących się z terytorium Polski i z polskim adresem IP.

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.